Håndværkerfradraget er genindført og gælder i 2013 og 2014

Regeringen har genindført det såkaldte håndværkerfradrag, som gælder for både helårshuse samt for sommerhuse hhv. fritidshuse. Derved har du nu mulighed for at få reparationer o. lign. udført og samtidig opnå finansielle fordele via den nye ordning. Regeringen gjorde den 21. april 2013 det helt klart, at ordningen fortsætter og at sommerhuse og fritidshuse nu også er en del af ordningen. Ordningen genindføres med tilbagevirkende kraft, så du vil kunne få fradrag for alt arbejde som er udført siden 1. januar 2013. Sommerhuse og fritidshuse er dog ikke indført med tilbagevirkende kraft, da det er en ny mulighed. Du vil derfor kun kunne få fradrag for sommerhuse og fritidshuse fra den 22. april 2013 og fremad.

Sådan gør du for at sikre, at du får tilskuddet:

1. Sikrer dig at du er berettiget til fradraget

Du skal have et CPR-nummer, være almindeligt skattepligtig i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af indkomståret. Du kan benytte fradraget i forbindelse med en helårsbolig, hvor du har folkeregisteradresse, samt på eventuelle sommerhuse og fritidshuse.

Som leverandør skal du have et CVR-nummer og være momsregistret eller CPR-nummer, hvis der er tale om serviceydelser, dvs. en virksomhed som HLL Ejendomsservice, de opfylder alle krav.

Fradraget er 15.000 kr. pr. person over 18 år i husstanden. Hvis man er 2 samboende/ægtefæller og 1 søn over 18 år, kan man altså udnytte et fradrag på 45.000 kr. (3 x 15.000 kr.).
Hjemmeboende børn eller andre, der ikke er ægtefæller, selv betale for det arbejde, de får fradrag for.

NB: Du kan maksimalt få 30.000 kr. pr. husstand + 15.000 kr. for antallet af hjemmeboende børn over 18 år. Du får altså ikke støtte for ekstra voksne der bor, eller har folkeregisteradresse i din husstand, men de kan selv få et fradrag for arbejde, som ligger inden for deres råderet, og som de selv betaler for.

2. Bestil et stykke arbejde med fradrag

Du kan få fradrag for en lang række ydelser både inden for servicefaget og håndværkerfaget.

3. Få dokumentation for arbejdet

Det er vigtigt at du husker at få dokumenteret det arbejde, som udføres. Hos HLL Ejendomsservice får du naturligvis en specificeret faktura, som du kan fremlægge.
Dokumentation skal ikke sendes til SKAT, men da SKAT kan bede om at se den i op til tre år efter udgangen af indkomståret er det vigtigt at du gemmer fakturaen. Du vil dog altid kunne få en kopi hos HLL Ejendomsservice, idet vi opbevarer alle fakturaer i mindst 5 år.

4. Betal for arbejdet med elektronisk betalingsform

Betalingen til leverandøren skal ske med en elektronisk betalingsform
»Betalingskort
»Overførsel via bank eller netbank
»Indbetalingskort

5. Oplys din udgift til SKAT i slutningen af året via www.skat.dk/tastselv

Du skal indtaste din udgift på et særligt indberetningsmodul hos SKAT. Det kan du gøre hele året.
Du skal bruge din dokumentation for arbejdet (se trin 3) og betalingen (se trin 4), når du indtaster udgiften.

SKAT overfører automatisk de indtastede oplysninger som et fradrag på din årsopgørelse. Udgiften til arbejdsløn bliver trukket fra det beløb, du skal betale i skat i det år hvor arbejdet er udført.

6. Gem dokumentationen for arbejdet og betalingen

Gem dokumentation for det udførte arbejde og betalingen i minimum tre år efter indkomstårets udløb.

Den nye ordning – eller fortsættelsen af den gamle om man vil – gør, at man nu med hjælp fra staten kan tilskud til en lang række ting og dermed opnå en besparelse, som givet vis vil bortfalde efter udløbet af 2014.

Hos HLL Ejendomsservice får du den nødvendige dokumentation for arbejdet, så du kan få dit tilskud. Så kontakt os, hvis du skal i gang med udskiftning af tag, tagrender, vinduer eller hvad du ellers har af opgaver i dit hus eller sommerhus.